die-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
DIETETYKA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• osobisty trener zdrowia
• osobisty dietetyk
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

Informacje ogólne

Po wielu staraniach środowiska medycznego, dietetyka stała się pełnoprawnym i samodzielnym kierunkiem studiów o profilu ściśle medycznym i taki profil kształcenia proponujemy przyszłym studentom PSW. Nowy trend jest ściśle powiązany ze zdrowiem, co obecnie jest realizowane na wydziałach wyższych uczelni specjalizujących się w tematyce medycznej. Program kształcenia studentów przewiduje zdobycie wiedzy m.in. z zakresu fizjologii człowieka, biochemii medycznej, chemii żywności, interakcji między składnikami żywności oraz procesów związanych z rolą żywności i sposobów odżywiania ze stanem zdrowia w różnych okresach życia. Kształcenie teoretyczne, które będzie realizowane przez zespół specjalistów, zostanie uzupełnione o praktyki zawodowe m.in. szpitalu, poradni dietetycznej czy domu pomocy społecznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent dietetyki będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji programów prozdrowotnych różnych grup ludności w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu. W świadomości społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli, jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych
  • restauracje, sklepy z suplementami diety i zdrową żywnością, firmy cateringowe
  • kluby fitness, sanatoria, firmy zajmujące się produkcją żywności lub suplementów diety
  • współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia
  • znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego

Specjalność: trener zdrowia

Dietetyk tej specjalności jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem. Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu, np. sportowca konkretnej dyscypliny sportu.

Specjalność: osobisty dietetyk

Jest to najbardziej perspektywiczna specjalność biorąc pod uwagę rozwój dietetyki w kierunku zindywidualizowania wymagań organizmu w zakresie żywienia. Pacjenci gabinetu dietetycznego otrzymają dopasowany do ich potrzeb i stanu zdrowia konkretny program żywieniowy.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
środa, 22 lutego 2017 13:17 Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2022 07:11 Wpisany przez Marek Kowalczyk