Samorząd Studencki

SAMORZĄD STUDENCKI
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II


Aktualny skład osobowy Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ABNS w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 107 p.023 (Dom Studenta)
tel. +48 83 344 69 26

ul. Sidorska 95/97 p.151R (Rektorat)
tel. +48 83 345 62 74
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Samorząd Studencki definiowany jest wg Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jako ciało, w skład, którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.

Jednak Samorząd Studencki ma swoje organy, dzięki którym działa, w tym przypadku u nas jest to Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Pierwsze wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego na naszej uczelni odbyły
się w maju w roku akademickim 2000/2001.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w swojej strukturze wyróżnia:

 • Członków URSS,
 • Prezydium (4 Wiceprzewodniczących, Sekretarz, Skarbnik),
 • Przewodniczącego  Samorządu Studenckiego jako Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
 • Studencką Komisję Wyborczą,
 • Członków Honorowych.

 

Samorząd Studencki dumnie reprezentuje i broni interesy studenckie:

 • Wewnętrznie na Uczelni,
 • Zewnętrznie na forum ogólnopolskim wspierając Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mówiąc o działalności wewnętrznej,  samorząd koncentruje się wokół następujących zadań: wyłonienie przedstawicielstwa poszczególnych grup do organu samorządu, uczestnictwo
w opracowywaniu przepisów wewnętrznych w Uczelni (regulamin samorządu, zasady przyznawania pomocy materialnej), wypracowywanie form kontaktów, przekazywanie informacji i współpracy z władzami Uczelni, rola opiekuna itp.)

Samorząd Studencki aktywnie angażuje się w bieżące życie Uczelni. Uczestniczy w pracach Senatu, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej, Komisji Stypendialnej czy też Kolegium Elektorów i Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Nawiązując do pracy zewnętrznej Samorządu Studenckiego, należymy do komisji branżowej Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas Zjazdów FUZ PSRP na obradach reprezentanci naszej organizacji mają znaczący głos w ważnych kwestiach oraz mogą kandydować na różne stanowiska w Prezydium FUZ ww. Forum.

Członkowie Samorządu Studenckiego mają szansę wzięcia udziału w szkoleniach oferowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej np. Eksperci Praw i Obowiązków Studenta, #ZAprojektowani. Jednocześnie, URSS ma znaczący głos w wyborze nowego Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając swoje pisemne poparcie kandydatowi na te stanowisko oraz biorąc udział w głosowaniu.

Oprócz spraw studenckich, uczelnianych i tych na tle ogólnopolskim Samorząd Studencki zajmuje się rozwijaniem i zarazem ulepszaniem życia kulturalno-społecznego. Z jak największą starannością, sumiennością i zaangażowaniem organizują wszelakie konkursy we współpracy z firmami zewnętrznymi tj. konkurs geograficzno-historyczny "Łap marzenia - Kierunek Wschód", Miss & Mister, konkursy pisarskie i fotograficzne. Do kolekcji również można doliczyć świętowanie różnych świat również w połączeniu z nagrodami np. Dzień pizzy,, Dzień Kobiet i wiele, wiele innych.

Organy Samorządu Studenckiego odpowiadają także za organizowanie Juwenaliów oraz imprez studenckich, co z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród studentów. Tak samo jak z każdym nowym rokiem pojawia się nowy skład URSS to i wpadają im do głowy lepsze pomysły! Kto wie co jeszcze czeka na studentów naszej Uczelni…

Podsumowując…

Czym zajmuje się samorząd?

 • Broni spraw studentów,
 • Uczestniczy w ważnych decyzjach dotyczących spraw Uczelni, poprzez regularne zebrania z władzami Uczelni oraz poprzez swoich przedstawicieli w Senacie,
 • Opiniuje projekty decyzji organów ABNS w sprawach związanych z mi.in. organizacją i regulaminem studiów,
 • Wybiera przedstawicieli do m.in. Senatu Uczelni,
 • Popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie,
 • Kreuje życiem studenckim Uczelni,
 • Działa na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów ABNS,
 • Promuje na zewnątrz studentów i absolwentów,
 • Stanowi siatkę informacyjną w zakresie planów naukowo-dydaktycznych Uczelni, projektów i posunięć.

Lista członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

 1. Abramowicz Aleksandra
 2. Bliźniuk Marlena
 3. Boguszewski Jakub
 4. Borysiuk Ernest
 5. Borysiuk Magdalena
 6. Bożyk Paulina
 7. Bożyk Wiktoria
 8. Chaciówka Julia
 9. Czarnocka Izabela
 10. Ćmakowski Krystian
 11. Gurycz Kinga
 12. Hawryluk Krystian
 13. Jóźwik Jakub
 14. Kaźniuk Ewelina
 15. Luzanov Danylo
 16. Maksymiuk Wojciech
 17. Marchel Izabela
 18. Markowski Daniel
 19. Mazuryk Łukasz
 20. Michalczuk Marcin
 21. Miszkiniuk Weronika
 22. Myśliwiec Aleksandra
 23. Olchowik Łukasz
 24. Paszko Maciej
 25. Pilipczuk Dorota
 26. Rojek Karolina
 27. Stashuk Kateryna
 28. Szyluk Honorata
 29. Szymański Łukasz
 30. Turska Paulina
 31. Vlada Zaitseva

Prezydium

 • Przewodnicząca - Marlena Bliźniuk
 • I Wiceprzewodniczący - Łukasz Mazuryk
 • II Wiceprzewodnicząca ds. dydaktyczno-prawnych - Kinga Gurycz
 • III Wiceprzewodnicząca ds. promocji i social mediów - Honorata Szyluk
 • IV Wiceprzewodnicząca ds. współpracy zewnętrznej - Magdalena Borysiuk
 • Sekretarz - Wiktoria Bożyk
 • Skarbnik - Jakub Boguszewski