Akademia Bialska Nauk Stosowanych :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki

Akty prawne

(0/1)
Statut Uczelni, Regulaminy, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora i inne...

Formularze, druki, wzory dokumentów

(9/32)
Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...
Komisja bioetyczna (0/6) Praca dyplomowa (2/15)
Rekrutacja (0/2) Tok studiów (2/7)

Plany i terminarze zajęć

(26/76)
Kliknij aby sprawdzić aktualny plan zajęć dla swojego kierunku
Architektura Krajobrazu (0/1) Bezpieczeństwo Narodowe (1/5)
Budownictwo (0/3) Dietetyka (0/3)
Ekonomia (1/5) Filologia Angielska (1/4)
Filologia Rosyjska (0/1) Finanse i Rachunkowość (0/5)
Fizjoterapia (0/5) Informatyka (0/3)
Mechanika i Budowa Maszyn (0/4) Pedagogika (0/3)
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (0/5) Pielęgniarstwo (1/6)
Położnictwo (0/2) Ratownictwo Medyczne (0/3)
Rolnictwo (0/3) Socjologia (0/3)
Turystyka i Rekreacja (1/4) Zarządzanie (0/5)
Zdrowie Publiczne (0/1)

Plany studiów, Karty przedmiotów, Raporty samooceny

(918/11558)
Architektura krajobrazu (7/24) Bezpieczeństwo Narodowe (67/843)
Budownictwo (23/316) Dietetyka (21/245)
Ekonomia (73/780) Filologia angielska (106/1348)
Filologia rosyjska (80/707) Finanse i Rachunkowowść (35/503)
Fizjoterapia (36/467) Informatyka (28/319)
Mechanika i Budowa Maszyn (28/369) Pedagogika (54/979)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (26/462) Pielęgniarstwo (63/782)
Położnictwo (8/66) Ratownictwo Medyczne (43/751)
Rolnictwo (23/294) Rusycystyka (7/86)
Socjologia (40/594) Turystyka i Rekreacja (43/564)
Zarządzanie (43/631) Zdrowie Publiczne (23/341)

Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni

(24/240)
Logo Uczelni, wydawnictwa, informatory, ulotki informacyjne, plakaty...
Bialski Przegląd Akademicki (0/8) Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne (12/134)
Human and Health / Człowiek i Zdrowie (8/81)