Spis treści
Historia uczelni
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
Wszystkie strony

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku.

Od początku istnienia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku, by w efekcie licznych inwestycji stworzyć nowoczesny kampus studencki. Szczególnie dotyczy to ostatnich pięciu lat, kiedy w wyniku konsekwentnej polityki innowacyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania oraz pracy są na wysokim poziomie,  a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno-badawczy.

O jakości kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej świadczy jej pozycja w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw". W 2014 i 2015 r. zajęła II miejsce, by w 2016, 2017 i 2018 r. w rankingu szkół wyższych „Perspektyw” zostać najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych.

W 2013 r. w uczelni nastąpiły istotne zmiany organizacyjne. Od września zaczęły funkcjonować dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. Dwanaście miesięcy później, a konkretnie 26 września 2014 r., odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH. (szczegóły).

Obfite w istotne wydarzenia okazały się kolejne lata. 17 października 2015 r. podczas XV Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego otwarto halę sportową wraz z zapleczem dydaktycznym (szczegóły), 6 grudnia 2016 r. został oddany do użytku najnowszy zamknięty obiekt uczelni - nowoczesna Akademicka Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej (szczegóły), a 25 marca 2017 r. uroczyście otwarto stadion piłkarski PSW.

Kolejnymi sukcesami uczelni w 2016 r. było uzyskanie kategorii naukowej „A” przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz kategorii naukowej „B” przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.