Sekcja Nauki - Aktualności

Konkurs na najlepszą monografię wydaną przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w roku 2022

Więcej…

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Rada Doskonałości Naukowej opublikowała poradnik dotyczący nadawania stopnia doktora habilitowanego. W poradniku kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z postępowaniami, które wszczynane są od 1 października 2019 r., czyli zgodnie z ustawą 2.0 (Rozdział pierwszy Poradnika). Poradnik będzie odnosił się także do uprzedniego stanu prawnego borąc pod uwagę liczne postępowania habilitacyjne, które zostały wszczęte wcześniej, czyli postępowania prowadzone w ramach tzw. „starej” ustawy (Rozdział drugi Poradnika).

Przedmiotowy Poradnik będzie dostępny do powszechnego użytku w zakładce Dobre praktyki, pod następującym linkiem:  Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego