Chcesz podnieść swoje kwalifikacje językowe? Planujesz karierę za granicą? Nie znasz biegle języka polskiego, ale rozmawiasz dobrze po angielsku i chcesz studiować w Polsce? Wybierz studia w języku angielskim w województwie lubelskim. Poznaj naszą ofertę kierunków dostępnych w języku angielskim! W Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II przygotowaliśmy kierunki z przyszłością i perspektywami zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również wielu krajach europejskich i na świecie. Aplikuj już dziś!

 

Kierunki studiów po angielsku w lubelskim

Nasza oferta kierunków anglojęzycznych obejmuje:

• Pielęgniarstwo w systemie 3-letnim (studia licencjackie, 7 semestrów),

• Turystykę i Rekreację w systemie 3-letnim (studia licencjackie, 6 semestrów),

• Informatykę w systemie 3-letnim (studia inżynierskie, 7 semestrów).

 

Studia dla obcokrajowców w Białej Podlaskiej

Misją Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest kształcenie młodzieży z Polski i zagranicy na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu. Uczelnia posiada ponad 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (jest to wcześniejsza nazwa uczelni obowiązująca do 2021 roku) została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 19 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu ponad dwudziestoletniej działalności PSW zajmowała wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Według rankingu Perspektyw PSW kilkukrotnie uznawana była najlepszą uczelnią w kraju! PSW w Białej Podlaskiej była, wg rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpopularniejszą w Polsce uczelnią wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, za co została wyróżniona.


Studia w języku angielskim lubelskie – koszt

Studia w języku angielskim na Naszej Uczelni są płatne, cena w skali roku wynosi:

• za studia na kierunku Computer Science - 3200 euro,

• za studia na kierunku Nursing - 5200 euro,

• za studia na kierunku Tourism and Recreation - 2600 euro.

Od studentów wymagamy również znajomości j. angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzonej certyfikatem. Zapraszamy do aplikowania!

RU flaga-ru

 

nursing2tourism2computer-science2

 

The mission of John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska is to educate young people on a high quality level and to initiate and conduct research as well as development activities for the benefit of the town and the region.

The University has 20 years of educational experience, which is confirmed by the grades awarded by the Polish Accreditation Committee as well as by the National Accreditation Council of Nursing and Midwifery Schools.

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska (earlier name of the universe) was founded in 2000. Currently, the University  educates around 3000 students who study free of charge in 19 faculties of engineer, long-cycle and supplementary master degree programmes.

Throughout the period of its activity, the University has been occupying high places in the national rankings among other vocational higher education institutions. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska is the best higher vocational education institution in the country! (According to the nationwide rankings of Rzeczpospolita and Perspektywy – two opinion-making magazines in Poland).  Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska is the most popular university among other higher vocational education institutions. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska was awarded a distinction in terms of recruitment referring to the 2015/2016 academic year - according to the rating of the Ministry of Science and Higher Education.

Misją Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 22-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (wcześniejsza nazwa Uczelni obowiązująca do 2021 roku) została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 19 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu ponad 20 lat działalności PSW od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju! (ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw) PSW w Białej Podlaskiej to, wg rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpopularniejsza w Polsce uczelnia wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, za co została wyróżniona.

czwartek, 23 lutego 2017 11:00 Poprawiony: wtorek, 08 marca 2022 09:05 Wpisany przez Marek Kowalczyk