Studenci

Informacja

W dniach 28.02-01.03.2023r. zajęcia z p. mgr K. Sienkiewicz zostały odwołane.

Pielęgniarstwo II i III rok 

Terminarz zajęć praktycznych w MCSM w semestrze letnim 2022/2023

  Terminy_symulacji_do_ZP_semestr_letni_22-23.pdf 

Zapraszamy Państwa do Dziekanatu pok. 306R, II piętro w dniu 25. 02.2023 (tj. sobota)
w godzinach od 10:00 do 14:00
w celu podpisania ślubowania i umowy o warunkach odpłatności za studia.

Osoby, które nie mogą przyjść w wyznaczonych godzinach lub z innych powodów
nie będą obecne na zajęciach w tym dniu prosimy o  kontakt telefoniczny

83 344 99 49,  lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niedopełnienie w/w formalności i brak podpisania ślubowania oraz umowy
będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że opłatę za studia należy wnieść na indywidualny numer konta uwidoczniony w Wirtualnej Uczelni (jest to ten sam numer konta wygenerowany dla każdego z Państwa
w IRK przy rekrutacji na studia).

Wysokość opłaty za semestr na kierunku pielęgniarstwo wynosi 2600,-

Grafik zajęć praktycznych na kieurnku Pielęgniarstwo III rok wraz z listą studentów
Grafik zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo II rok wraz z listą studentów

STUDENCI STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informacja dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej zimowej – rok akademicki 2022/2023

Prorektor ds. kształcenia i studentów
informuje studentów, którzy na dzień zakończenia sesji egzaminacyjnej
nie mają zaliczonych wszystkich przedmiotów, że wprowadza się

termin –  25.02.2023r. tj. sobota  

na składanie wniosków o warunkowe zaliczenie semestru.

Odebranie decyzji w powyższej sprawie jest obowiązkowe.

(Zgodnie z Regulaminem Studiów „Student może uzyskać zgodę na powtarzanie maksymalnie trzech
przedmiotów w ciągu semestru”)

Wniosek, o którym mowa należy podpisać własnoręcznie następnie wrzucić do skrzynki podawczej
znajdującej się przed dziekanatem.

Wobec studentów, którzy nie uzyskają zaliczeń z wszystkich przedmiotów,
a nie złożą podania o warunkowe zaliczenie semestru w wyznaczonym wyżej terminie
zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Jednocześnie przypominam studentom o konieczności monitorowania swoich postępów w nauce na indywidualnym koncie w wirtualnym dziekanacie i reagowanie na ich brak poprzez kontakt z prowadzącymi dany przedmiot.

Grafik zajęć praktycznych
semestr letni 2022/2023

Strona 1 z 20

pierwsza
poprzednia
1