http://www.arch.akademiabialska.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/372182151867perspektywy2022.jpg
  • 0

Aktualności rekrutacyjne

UWAGA STUDENCI I ROKU
Logowanie do Wirtualnej Uczelni udostępnione zostanie w dniu 3.10.2022 r.
Logowanie do usługi Teams i poczty email udostępnione zostanie w dniu 10.10.2022 r.

wu-naglowek 

Więcej…

Dokumenty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30  w siedzibie uczelni (budynek Rektoratu):

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
Polska/Poland

Studia prowadzone w języku polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji pok. 108,
studia prowadzone w języku angielskim - Welcome Center pok.175.

Dokumenty można złożyć również za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres podany wyżej.


UWAGA!
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamietać, by komplet dokumentów zawierał poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

mz-logo  kpo-logo

Więcej…

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR LETNI

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia)

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2022
do
18.02.2023*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt. 

Więcej…