Pomoc materialna

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się
o stypendium socjalne dla studentów.

Próg dochodu do stypendium socjalnego zostaje podwyższony z kwoty 1051zł netto
do kwoty 1294 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Pozostałe warunki dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne pozostają bez zmian.

Podstawą ubiegania się o świadczenie nadal pozostaje dochód za 2021r.

Przed złożeniem wniosku prosimy studentów o zapoznanie się
z wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie uczelni dotyczącymi
zasad, dokumentacji i terminów składania wniosków
o przyznanie świadczenia stypendialnego.

UWAGA !

 Studenci, którzy do grudnia 2022 r. ubiegali się o stypendium socjalne i przekroczyli kwotę 1051zł netto, ale obecnie nie przekraczają kwoty 1294 zł netto składają
nowy wniosek z kompletną dokumentacją.

Przypominamy, że złożenie wniosku przez Wirtualną Uczelnię jest obowiązkowe.
Nie należy składać wniosków wypełnionych ręcznie
tylko wydrukować wypełniony wniosek z Wirtualnej Uczelni.

ODBIÓR DECYZJI

STYPENDIUM: SOCJALNE, REKTORA,
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

Drodzy Studenci,

decyzje dotyczące ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH
w najbliższym czasie zostaną udostępnione
w systemie Wirtualna Uczelnia
na Państwa indywidualnym koncie.

Decyzje nie wymagają podpisu odręcznego.

W celu zapoznania się z decyzją komisji należy zalogować się na swoje konto i wybrać:
Wnioski -> Wnioski stypendialne -> wniosek z listy ->
przycisk Wniosek stypendialny/Decyzja stypendialna

UWAGA STUDENCI – ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE – ZMIANA STATUSÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Każdy złożony przez Państwa wniosek ma konkretny status w wirtualnej uczelni – student może to zweryfikować na swoim indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni.

Statusy wniosków zmieniają się, prosimy o systematyczne sprawdzanie statusów złożonych wniosków.

Co oznaczają statusy ?

Więcej…

UWAGA WAŻNE !!!

PRZYPOMINAMY

Wnioski o przyznanie świadczenia dla studentów należy składać drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty oraz wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną dostarczyć do skrzynki podawczej dziekanatu znajdującej się w holu przed dziekanatem pok. 265R.

Obydwie ścieżki (rejestracji elektronicznej i dostarczenia dokumentów) są OBOWIĄZKOWE !!!

 

UWAGA STUDENCIE – WAŻNE !!!

zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium
zapoznaj się z poniższą informacją,

czy jesteś uprawniony do jego pobierania

Więcej…

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

Więcej…

UWAGA !!!

Świadczenia dla studentów obywateli Ukrainy
objętych ustawą
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1