Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich

Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich wykonuje zadania związane z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zadania związane z administrowaniem wdrażanych projektów.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwe jest wzbogacanie oferty kształcenia, wspieranie działalności naukowo-badawczej oraz rozwój infrastruktury uczelni.

Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie doradztwa i przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, koordynuje działania związane z zawieraniem umów o dofinansowanie, nadzoruje projekty realizowane na uczelni i współpracuje z instytucjami finansującymi realizację projektów. Sekcja prowadził także szkolenia i spotkania informacyjne dla zespołów realizujących projekty na uczelni.

Większość projektów realizowana jest przez uczelnię samodzielnie, jednakże komórka pozyskuje również środki na inicjatywy realizowane we współpracy z innymi uczelniami, jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Sekcja zajmuje się również koordynowaniem Programu Erasmus +, w ramach którego organizowane są wyjazdy studentów na praktyki i studia za granicą, wyjazdy pracowników na szkolenia i pobyty związane z pracą dydaktyczną a także przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych uczelni partnerskich.

niedziela, 03 października 2010 21:25 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 09:42 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych