Z radością informujemy, że Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odniosła sukces uzyskując dofinansowanie w ramach programu Grantów Standardowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt „Aktywność fizyczna i rekreacyjna oraz sposób odżywiania młodzieży z państw wyszehradzkich” ma na celu integrację naukowców z krajów Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez wspólne prowadzenie badań, wymianę doświadczeń i korzystanie z wzajemnej wiedzy pomiędzy uczelniami partnerskimi. Uzyskane w trakcie wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji międzynarodowej zorganizowanej w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz opublikowane w artykułach naukowych we wszystkich państwach V4. Efektem projektu będzie transfer dobrych praktyk w zakresie podnoszenia świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie młodzieży krajów wyszehradzkich.

Partnerami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w realizacji projektu będą: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – Czechy, Uniwersytet Preszowski w Preszowie – Słowacja, Uniwersytet w Peczu – Węgry. Będzie to pierwszy międzynarodowy projekt uczelni realizowany wspólnie z aż 4 instytucjami.

Całkowita wartość projektu to 15 331 euro, kwota przyznanego dofinansowania 9 000 euro. Łącznie do Funduszu wpłynęło 493 wniosków aplikacyjnych, z czego 101 otrzymało dofinansowanie.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – utworzony został w 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. Fundusz prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. Siedziba Funduszu mieści się w Bratysławie.

Centra badawcze

piątek, 12 grudnia 2014 14:40 Poprawiony: wtorek, 11 kwietnia 2017 13:25 Wpisany przez Katarzyna Piesta

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych