znaki_did-strona_www

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI 2021

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej po raz kolejny znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymała na podniesienie i doskonalenie jakości kształcenia

1 MILION ZŁ

Środki finansowe są przyznawane uczelniom, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia aktywności na rynku pracy.

 

CELE, ZADANIA I GRUPY DOCELOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem jest podwyższenie jakości kształcenia w PSW w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni fizjologii wysiłku, strzelnicy laserowej, doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup sprzętu, aktualizacja zasobów bibliotecznych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Grupami docelowymi są studenci oraz nauczyciele akademiccy.

31 grudnia 2021 roku zostały zakończone wszystkie działania uczelni, które podjęto w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2021. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało 1 MILION ZŁ. Środki finansowe są przyznawane uczelniom, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia aktywności na rynku pracy.

Głównym celem przedsięwzięcia było podwyższenie jakości kształcenia w PSW w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni fizjologii wysiłku, strzelnicy laserowej, doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup sprzętu, aktualizacja zasobów bibliotecznych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Grupami docelowymi byli studenci oraz nauczyciele akademiccy.

Więcej…

O wyróżnieniu ministerialnym Dydaktyczną Inicjatywą Doskonałości Państwowej Szkoły Wyższej w Panoramie Lubelskiej - zapraszamy do oglądania wydania z dnia 7. maja br.!
panorama-lubelska

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych