inf-k
Wydział Nauk Technicznych
INFORMATYKA 
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny, niestacjonarny 
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier


Specjalności*:

• programowanie i technologie mobilne
• technologie internetowe i grafika komputerowa
• sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo
• informatyka w biznesie
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

 

Opis kierunku

 Studia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów (3,5 roku). Odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Studia informatyczne to połączenie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych. Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu podstawowych zagadnień informatyki. Informatyka rozwija umiejętność abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby procujące na różnych stanowiskach w branży IT. Rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków studiów informatycznych jest uwarunkowane ciągłym unowocześnieniem gałęzi przemysłu, informatyzacją infrastruktury urzędów państwowych czy wykorzystaniem komputerów jako narzędzi pracy w domu.


Specjalności

  • PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE MOBILNE – zgodnie z nazwą do głównych kierunków kształcenia w ramach tej specjalności należą: nauka programowania, tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w systemach Android, Windows, iOS oraz integracja aplikacji mobilnych z systemami informatycznymi. Na tej specjalności uczymy  zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania.
  • TECHNOLOGIE INTERNETOWE I GRAFIKA KOMPUTEROWA – wybierając tą specjalność student poznaje jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej informatyki, poznaje tworzenie i eksploatację aplikacji internetowych, interfejsów użytkownika oraz zagadnienia związane z tworzeniem grafiki komputerowej. Specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z Internetem, programowaniu WWW, technologiach multimedialnych, grafice komputerowej i obróbce obrazów.
  • SIECI KOMPUTEROWE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO – w ramach tej specjalności student poznaje zagadnienia związane z programowaniem mikrokontrolerów,  sieciowymi systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi oraz zagadnienia z szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom zarówno tworzyć szeroko rozumiane sieci komputerowe jak również administrować nimi i je zabezpieczać.
  • INFORMATYKA W BIZNESIE – w ramach tej specjalności student poznaje zagadnienia związane z informatyką w szeroko rozumianym biznesie. Na specjalności studenci nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Zapoznają się m.in. z metodami i technikami analizy, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, metodami zarządzania projektami informatycznymi a także poznają języki programowania oraz podstawy ekonomii i zarządzania.  Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu.


Tematyka studiów

Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, profil praktyczny. W ramach studiów pierwszego stopnia oferujemy możliwość dopasowania własnego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów wybieralnych i specjalności, które wydają się mieć największą wartość praktyczną. Zakład Informatyki w nowoczesny sposób kształci inżynierów informatyki na specjalnościach strategicznych, kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju. Studia na kierunku Informatyka dostarczają studentom zarówno pogłębioną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, jak i umiejętności tworzenia i administrowania systemami informatycznymi, z zakresu programowania, systemów mobilnych, grafiki komputerowej, szeroko rozumianego cyberbezpieczństwa, a także kompetencje społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie na rynku IT. Na wszystkich oferowanych specjalnościach główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są głównie przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w branży IT. W toku studiów studenci poznają nowoczesne narzędzia informatyczne oraz nabywają umiejętności łączące wiedzę teoretyczną z praktyką. Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku Informatyka jest znajomość języka obcego na wysokim poziomie, co znacznie ułatwia podjęcie pracy przez absolwentów kierunku Informatyka.


Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Integralnym elementem programu studiów inżynierskich jest praktyka zawodowa trwająca 960 godzin (6 miesięcy). Praktyki są realizowane zarówno w firmach lokalnych jak i o zasięgu ogólnopolskim, a zatrudniona kadra dydaktyczna posiada szerokie doświadczenie praktyczne w branży IT.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:35 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk