Studium Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą i prowadzi działalność dydaktyczną w formie lektoratów z języków obcych dla studentów wszystkich kierunków Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na studiach I-ego i II- go stopnia. Nasza oferta obejmuje języki:  angielski, rosyjski i niemiecki, z uwzględnieniem języka ogólnego i specjalistycznego, w zależności od kierunków studiów. Zajęcia w ramach lektoratów prowadzone są w oparciu o programy nauczania zgodne z tabelą poziomów kompetencji językowej opracowaną przez Radę Europy (Competence Levels of the Council of Europe).

Studium stanowi 8 pracowników dydaktycznych. Kierownikiem Studium jest  dr Larysa Grzegorzewska.

środa, 13 listopada 2019 14:30 Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2022 13:35 Wpisany przez Katarzyna Gołoś