Aktualności - Dziekanat

Zapraszamy Państwa do Dziekanatu pok. 306R, II piętro w dniu 25. 02.2023 (tj. sobota)
w godzinach od 10:00 do 14:00
w celu podpisania ślubowania i umowy o warunkach odpłatności za studia.

Osoby, które nie mogą przyjść w wyznaczonych godzinach lub z innych powodów
nie będą obecne na zajęciach w tym dniu prosimy o  kontakt telefoniczny

83 344 99 49,  lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niedopełnienie w/w formalności i brak podpisania ślubowania oraz umowy
będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że opłatę za studia należy wnieść na indywidualny numer konta uwidoczniony w Wirtualnej Uczelni (jest to ten sam numer konta wygenerowany dla każdego z Państwa
w IRK przy rekrutacji na studia).

Wysokość opłaty za semestr na kierunku pielęgniarstwo wynosi 2600,-

STUDENCI STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informacja dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej zimowej – rok akademicki 2022/2023

Prorektor ds. kształcenia i studentów
informuje studentów, którzy na dzień zakończenia sesji egzaminacyjnej
nie mają zaliczonych wszystkich przedmiotów, że wprowadza się

termin –  25.02.2023r. tj. sobota  

na składanie wniosków o warunkowe zaliczenie semestru.

Odebranie decyzji w powyższej sprawie jest obowiązkowe.

(Zgodnie z Regulaminem Studiów „Student może uzyskać zgodę na powtarzanie maksymalnie trzech
przedmiotów w ciągu semestru”)

Wniosek, o którym mowa należy podpisać własnoręcznie następnie wrzucić do skrzynki podawczej
znajdującej się przed dziekanatem.

Wobec studentów, którzy nie uzyskają zaliczeń z wszystkich przedmiotów,
a nie złożą podania o warunkowe zaliczenie semestru w wyznaczonym wyżej terminie
zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Jednocześnie przypominam studentom o konieczności monitorowania swoich postępów w nauce na indywidualnym koncie w wirtualnym dziekanacie i reagowanie na ich brak poprzez kontakt z prowadzącymi dany przedmiot.

Studenci, którzy mają zaliczoną sesję egzaminacyjną

w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej zgłaszają się do dziekanatu

w terminie po 1 marca 2023r.

STUDENCI STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informacja dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej zimowej – rok akademicki 2022/2023

Więcej…

Informuję, że minął termin wniesienia naliczonej opłaty
za usługi edukacyjne (np. oplata za studia od studentów cudzoziemców, opłata
za studia niestacjonarne, obóz, odsetki itp.)

Studenci, którzy mają zaległości finansowe wobec uczelni
zobowiązani są do NATYCHMIASTOWEGO ich uregulowania.

Przypominam, że wszystkie należności finansowe są uwidocznione
w Wirtualnej Uczelni na indywidualnym koncie studenta
i każdy student ma możliwość i obowiązek ich monitorowania.

UWAGA STUDENCI I roku studiów  PILNE !!!

Przypominam, że każdy student przyjęty na pierwszy rok studiów jest zobowiązany do podpisania ślubowania.

W przypadku niepodpisania przez studenta ślubowania Rektor zgodnie z Regulaminem Studiów § 32 ust. 1 pkt. 1 wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Wobec powyższego, proszę o zgłoszenie się w trybie pilnym do swojego dziekanatu
i dopełnienie obowiązku potwierdzającego podjęcie studiów na wybranym kierunku.

UWAGA,
OBYWATELE UKRAINY,
KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICE POLSKI PO 24.02.2022R.

W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1