BwRD_II_n

 

PATRONAT HONOROWY:

krbrd-logo-4

Logo_WORD_450x450a

 

Patronat_honorowy

Adresaci studiów

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz okresowymi przeglądami dróg,
 • pracownicy zarządów dróg o wykształceniu nie drogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • funkcjonariusze Policji/Państwowej Straży Pożarnej/ Straży Miejskiej/ Inspekcji Transportu Drogowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg,
 • osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót,
 • działacze samorządowi, pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • pracownicy firm komercyjnych wykonujących przeglądy okresowe dróg oraz prowadzących roboty drogowe,
 • osoby planujące podjęcie pracy w służbach mundurowych, organach kontrolnych i nadzoru nad ruchem drogowym oraz w administracji drogowej,
 • zarządcy nieruchomości,
 • szkoły nauki jazdy.

 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (szczególnie: bezpieczeństwa narodowego, administracji, zarządzania, informatyki).

 

Cel studiów

 • Przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu:
 • zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie funkcjonowania służb mundurowych Policji/Państwowej Straży Pożarnej/Straży Miejskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
 • metod poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
 • zarządzania ruchem drogowym,  ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
 • uwrażliwienia  słuchaczy  na  bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe  i utrzymanie dróg,
 • współpracy między zarządcami dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Studia dokształcające służą poszerzeniu wiedzy tematycznej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Absolwent studiów podyplomowych uzyska uporządkowaną wiedzę i znajomość korzystania z  przepisów dotyczących zarządzania drogami i ruchem drogowym, nabędzie umiejętności do przygotowania podręcznych opracowań  na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych, potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Uprzejmie informujemy, że dla chętnych słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowych”

istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo (poza programem studiów) szkolenia nadającego uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym w siedzibie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Szkolenie będzie realizowane po zebraniu min. liczby chętnych osób, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010r.

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzyma stosowne zaświadczenie wg. wzoru określonego  w w/w Rozporządzeniu  (na podstawie § 10 ust. 1, Dz. U. z 2016 r. poz. 143) oraz  uprawnienia na okres 5 lat od daty wydania.


Program studiów

 • Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Aspekty audytu BRD
 • Infrastruktura transportowa
 • Czasowa organizacja ruchu drogowego
 • Stała organizacja ruchu drogowego
 • Analiza ogólna i szczegółowa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym
 • Prawo ruchu drogowego
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tunelach
 • Elementy BRD autostrad i dróg ekspresowych
 • Sygnalizacja świetlna - podstawy
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Metodyka poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego technika i ruch pojazdów
 • Infrastruktura transportowa

Kadra dydaktyczna

Z16-04_35x45_dr_Stefaniuk

 

dr Barbara Stefaniuk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - koordynator studiów, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie). Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego - Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska Nauk Stosowanych  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zainteresowania naukowo - badawcze  i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym szczególnie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa.

mgr_B._Lubaski_zdjcie

 

mgr inż. Bogumił Lubański - absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (kierunek Elektroenergetyka przemysłowa), Politechniki Radomskiej (kierunek Techniczne Środki Transportu oraz Logistyka i systemy transportowe), ukończone studia podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i rzeczoznawstwo pojazdów samochodowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Technikum informatyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Białej Podlaskiej oraz Technikum mechaniczne w Białej Podlaskiej - Eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych. Kierownik Wydziału Administracji i Logistyki - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, kierownik projektu - PGE DYSTRYBUCJA S.A., inżynier ds. transportu, z-ca Kierownika Wydziału Transportu - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Wykładowca w WORD BIAŁA PODLASKA (kurs dla egzaminatorów, instruktorów nauki jazdy przedmiot: Bezpieczeństwo ruchu drogowego,  szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy z zakresu „Szkolenie zaawansowane w racjonalniej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa , pkt 1.1, 1.2” WORD Biała Podlaska).Wykładowca w Ośrodku Kształcenia Kursowego Szczyrk - kurs Organizacja i prowadzenie prac w pasach dróg publicznych przez służby energetyczne lub inne przedsiębiorstwa wraz z uzyskaniem zaświadczenia do kierowania ruchem wydanym przez WORD. Wykładowca w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim. Od 2021 r. prowadzący przedmioty Bezpieczeństwo ruchu drogowego technika i ruch pojazdów oraz Analiza ogólna i szczegółowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.


mgr Justyna Pieńkowska
, psycholog transportu, logopeda. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Prowadząca badania psychologiczne kierowców, zajęcia na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, szkolenia reedukacyjne dla kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Obecnie psycholog i logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży.

dr_Iwanowicz_zdjcie

 

dr inż. Damian Iwanowicz – doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu w specjalności inżynieria ruchu drogowego, nauczyciel akademicki na Politechnice Bydgoskiej przedmiotów z zakresu analiz i bezpieczeństwa ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym oraz organizacji transportu zbiorowego. Certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czynny projektant organizacji ruchu drogowego (głównie z sygnalizacją świetlną), opiniodawca organizacji ruchu sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej w zakresie formalno-prawnym oraz pod względem sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ostatnich latach pełnił funkcję kierownika merytorycznego i wykładowcy szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dla przedstawicieli: organów zarządzających ruchem, zarządców dróg i policji (projekt realizowany na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury przez Polski Instytut Rozwoju). Opracował merytorycznie zagadnienia na potrzeby materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Polski Instytut Rozwoju). Zaangażowany w kampanię informacyjną z zakresu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej (realizowanej na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Współautor Raportów o stanie BRD dla miast i obszarów zamiejskich (Bydgoszcz, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie) oraz dokumentów studialnych w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu (realizowanej przez Fundację „Rozwój UTP”). Obecnie członek Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Zespołu nr 3  (ds. drogowych sygnałów świetlnych), powołanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie propozycji nowych warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnej. Realizuje jako Wykładowca szkolenia z zakresu projektowania sygnalizacji świetlnej (zamawiane i indywidualne) dogłębnie tłumacząc zawiłości interpretacyjne z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prywatnie pasjonat astronautyki i astronomii. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów - zwykły facet, uwielbiający gadać nie tylko o ruchu drogowym.

 

M._Hauszczak

 

mgr Marcin Hałuszczak - praktyk, audytor BRD, wyładowca Politechniki Krakowskiej i Gdańskiej, twórca platformy Akademia BRD.

Dodatkowe informacje:

HALUSZCZAK.INFO

 

T._Tosza

 

mgr Tomasz Tosza - praktyk, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarzadu Dróg i Mostów w Jaworznie

Dodatkowe informacje:

Tomasz Tosza: wiadomo dlaczego spowolnienie kierowców zmniejsza liczbę wypadków - brd24.pl

SUKCES! O 40 proc. spadła liczba pieszych zabijanych na przejściach przez kierowców - brd24.pl

tomasz tosza – extrajaworzno.pl

 

Policjant

mgr inż Maciej Grzegorz Chilewicz – Absolwent Wydziału Transportu - Specjalność: Logistyka i Technologia Transportu na Politechnice Warszawskiej. Posiada kwalifikacje w zakresie w Podstaw elektrotechniki, elektroniki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego, mechaniki technicznej, systemów i procesów transportowych.  Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę o rynku usług transportowych i logistyki (systemy łączności, modelowanie procesów transportowych, organizacja i zarządzanie transportem).

Obecnie funkcjonariusz Policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  w Białej Podlaskiej.

mgr Justyna Pieńkowska, psycholog transportu, logopeda. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Prowadząca badania psychologiczne kierowców, zajęcia na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, szkolenia reedukacyjne dla kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Obecnie psycholog i logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży.

Wymiar godzinowy - 203 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 2100 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).