fiz-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
FIZJOTERAPIA
rodzaj: studia jednolite magisterskie
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 10 semestrów
uzyskany tytuł: magister


Charakterystyka kierunku

FIZJOTERAPIA to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Absolwent kierunku Fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii.

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę w zakresie metod leczniczych, m.in. takich jak balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masaż i terapia manualna. Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii umożliwiają podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak:

- szpitale o różnym profilu,
- specjalistyczne przychodnie,
- gabinety rehabilitacyjne,
- zakłady przyrodolecznicze,
- sanatoria,
- gabinety odnowy biologicznej,
- sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
- firmy farmaceutyczne,
- ośrodki sportowo-rekreacyjne,
- ośrodki dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
- specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
- szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 08:45 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:44 Wpisany przez Marek Kowalczyk