Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.
 2. W Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 83 3449982 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. a.) w celu obsługi następujących procesów:
  - rekrutacji studentów
  - rekrutacji pracowników
  - odbywania stażu zawodowego, praktyk studenckich
  - prowadzenia kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych
  - realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów i ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
  - realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów.
 4. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. b) w celu obsługi następujących procesów:
  - rekrutacji pracowników
  - realizacji umów z odbiorcami, dostawcami usług i produktów
 5. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wypełniając obowiązek prawny (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. c) w celu obsługi następujących procesów:
  - realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów
  - realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa  odnośnie zamówień publicznych
 6. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. e) w celu obsługi następujących procesów:
  - kształcenia na studiach
  - zatrudnienia pracowników
  - korzystania z biblioteki
  - korzystania z domu studenta
  - realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów
  - przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  - prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni.
 7. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. f) w celu obsługi następujących procesów:
  - realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz bezpieczeństwa pracowników, studentów i interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - dostępu do treści danych
  - sprostowania danych
  - usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  - przenoszenia danych
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych wykonywane jest przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II na mocy obowiązujących przepisów prawa i może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [pobierz]
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [pobierz]

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pswbp.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pswbp.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego pswbp.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pswbp.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pswbp.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

piątek, 22 marca 2013 00:01 Poprawiony: piątek, 08 kwietnia 2022 13:30 Wpisany przez Marek Kowalczyk