edu_i_przy
FUNDACJA "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ"
11 stycznia 2002 roku powołano do życia Fundację „Edukacja i Przyszłość", z siedzibą w Białej Podlaskiej, której głównymi celami działalności są:

- wspieranie działań i przedsięwzięć związanych z rozwojem i efektywnym funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
- udzielanie pomocy materialnej najzdolniejszym studentom oraz pracownikom naukowym;
- kreowanie i wspieranie pozytywnych i pożytecznych zainteresowań studentów i młodzieży;
- integracja edukacyjna, zawodowa i społeczna młodzieży niepełnosprawnej;
- uaktywnienie środowisk lokalnych samorządów na rzecz kształcenia i wychowania społeczności lokalnej;
- propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego;
- podwyższenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki, zasad i mechanizmów działania
i samorządności lokalnej;
- krzewienie kultury fizycznej i idei sportowego współzawodnictwa wśród studentów i społeczności lokalnej;
- promocja Polski, a w szczególności Białej Podlaskiej i okolic na polu turystycznym i gospodarczym.

Do pobrania:
 Statut Fundacji "Edukacja i Przyszłość"


Od początku swojej działalności „Fundacja Edukacja i Przyszłość" zrealizowała następujące zadania:

1. organizacja wielopoziomowego kursu językowego - w ramach Akademickiej Szkoły Języków Obcych (angielski, 
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski);
2. organizacja kursów komputerowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
3. organizacja wyjazdów rekreacyjno-sportowych przez działające w ramach Fundacji Biuro Turystyczne Students' Travel;
4. organizacja wyjazdów na Targi Turystyczne do Poznania;
5. organizacja Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Zespołów i Kapel Ludowych - w ramach programu PARTNER
2006, współfinansowanego ze środków PFRON;
6. realizacja zadania zleconego przez marszałka województwa lubelskiego - „Promocja Lubelszczyzny poprzez organizację
systemu współzawodnictwa dla reprezentantów województwa w zawodach kajakowych i międzynarodowych" - Wyjazdy
drużyny piłkarek nożnych Klubu Uczelnianego AZS przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na mecze w ekstralidze piłki nożnej kobiet w sezonie 2007/2008;
7. współorganizator pięciu edycji akcji charytatywnej „Stół Wigilijny", honorowego oddawania krwi „Wampiriada" oraz
Święta Studenta „Juwenalia";
8. współorganizator Targów Pracy i Edukacji Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
9. współorganizator konferencji naukowych i naukowo-metodycznych.

Zapraszamy

Fundacja "Edukacja i Przyszłość"
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska,
tel: +48 83 345 62 19
wtorek, 24 sierpnia 2010 10:18 Poprawiony: środa, 17 marca 2021 16:48 Wpisany przez Iwona Żelisko