Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SZKOLENIE
Szkolenie „ABC Sadownictwa – rozmnażanie drzew owocowych”
Termin szkolenia: 04.03.2023 r. (sobota)
Czas szkolenia: 6h (10:00- 16:00)
Miejsce szkolenia: ABNS Biała Podlaska
Program:
1. Ogólne zasady produkcji drzewek owocowych.
2. Metody produkcji.
3. Sposoby rozmnażania (szczepienie i okulizacja).
4. Dobór podkładek do produkcji drzewek najważniejszych gatunków (charakterystyka
i przydatność)
5. Część praktyczna z demonstracją metod szczepienia zimowego podkładek "w ręku"
i nauka praktyczna szczepienia.
Prowadzący:
dr inż. Paweł Bielicki – Prezes OEMIS Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp.z o.o. w Sierniewicach, InHort Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut
mgr inż. Maciej Teodorczyk – część praktyczna, Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych, InHort Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy.
Koszt szkolenia: 600 zł/os.
Szczegóły:
Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej p. 266R
tel. 83 344 99 34
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kolano

Instruktor: dr Bartosz Rutowicz, mgr Sebastian Krawczyk
Cena kursu: 1680 zł, dla studentów i pracowników Akademii Bialskiej 1200 zł
Termin kursu: 18-19.03.2023
Czas trwania kursu: 18 godzin dydaktycznych

Więcej…

Kurs_8-klasistw

Zapraszamy serdecznie na kurs z matematyki dla 8-klasistów. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z matematyki. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Program kursu:
 • Liczby naturalne i całkowite. Działania na liczbach naturalnych i całkowitych.
 • Cechy podzielności liczb.
 • Ułamki. Działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych.
 • Potęgi. Własności potęg. Działania na potęgach.
 • Pierwiastki. Własności na pierwiastkach. Działania na pierwiastkach.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Procenty.
 • Równania. Rozwiązywanie równań. Zadania z treścią.
 • Geometria płaska. Pola i obwody figur. Własności figur.
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie. Układ współrzędnych
 • Elementy statystyki. Odczytywanie diagramów i wykresów.
 • Geometria przestrzenna. Graniastosłupy i ostrosłupy.
 • Prawdopodobieństwo. Rozwiązywanie prostych zadań kombinatorycznych.
 • Różne metody rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty.

 

Cena kursu 600 zł - 20 zł / godzina (możliwość płatności w dwóch ratach)

Spotkania raz w tygodniu  - piątek, g.16:00-17:30

 

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

 

Szczegóły: 

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej p. 266R

tel. 83 344 99 34

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Kurs_dziennikarstwa_prasowego_

 

Więcej…

Angielski_A2_20_z

Kursy języka angielskiego dla dorosłych, poziom A2

Kurs na poziomie A2 jest skierowany do osób, które chcą kontynuować naukę jeżyka angielskiego i rozwinąć umiejętności komunikacji w języku angielskim, w tym poszerzyć zasób słownictwa oraz znajomość zasad gramatycznych.

Formularz zgłoszeniowy - Kurs/Szkolenie ABNS 

Czas trwania: 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny 45 min)

Wtorek: 18:00-19:30

Prowadzący kurs:

mgr Anna Sawczuk

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Kadry_i_pace_2

 

Więcej…

Pszczoy

 

Pierwszy termin w sezonie

22-23 kwiecień 2023 r. 

 

I dzień 

08:00 - 16:55 / 10 godz. (zajęcia teoretyczne ABNS)

II dzień 

08:00 - 16:55 / 10 godz. (zajęcia praktyczne w pasiece)

 

Więcej…

Strona 1 z 13

pierwsza
poprzednia
1